نمایش نوار ابزار

ارسال پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات پس از تشکیل جلسه رسیدگی

جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

پرسش: آیا دادگاه های کیفری یک یا دو پس از تشکیل جلسه رسیدگی و حضور طرفین می توانند پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال نمایند؟

نظر اکثریت

تبعیت دادسرا، از دادگاه یک اصل مسلم و غیرقابل خدشه است و تحقیقات مقدماتی پرونده همیشه با دادسرا است و محدود نمودن دادگاه به فرجه یک ماهه و قبل از تشکیل جلسه رسیدگی وجاهت قانونی نداشته و نمی توان از عبارات مندرج در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مفهوم مخالف گرفت و این تفسیر (هر وقت دادگاه بخواهد می تواند پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نماید) با طبیعت دادسرا (سرعت، عدم تشکیل اوقات رسیدگی، هماهنگی و تعامل بیشتر دادسرا با مراجع انتظامی و …) نیز سازگارتر است و هم محاکم کیفری یک و هم محاکم کیفری دو از این قاعده پیروی می نمایند و فرجه های قانونی برای بلاتکلیف ماندن پرونده است و منافاتی با اختیار دادگاه برای اعاده پرونده به دادسرا ندارد.

نظر اقلیت

در قانون برای محاکم کیفری یک و دو فرجه ای تعیین شده است و اصولاً زمانیکه قانون برای دادگاه فرجه ای تعیین می نماید، دادگاه مکلف به انجام تکالیف در آن مقطع زمانی می باشد. در ماده ۳۴۱ ق.آ.د.ک به دادگاه اجازه داده شده که ظرف یک ماه پرونده را بررسی نماید و چنانچه تحقیقاتی را لازم دانست، تکمیل آن را از دادسرا بخواهد ولی اگر دادگاه تشکیل جلسه داد، دیگر نمی تواند پرونده را برای تحقیقات به دادسرا اعاده نماید. در ماده ۳۸۹ نیز در محاکم کیفری یک قانون تعیین تکلیف کرده است و پس از آنکه تشکیل جلسه گردیده و ایرادی از ناحیه طرفین و وکلای آن ها در فرجه های قانونی مطرح نشد، دیگر دادگاه کیفری یک نمی تواند پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نماید. اصل تبعیت دادسرا از دادگاه در مواردی تخصیص خورده است. (البته در اقلیت نیز عده ای اعتقاد داشتند به صورت مطلق (هم دادگاه کیفری یک و هم کیفری دو) نمی تواند پس از تشکیل جلسه پرونده را به دادسرا اعاده نماید ولی عده ای معتقد بودند دادگاه کیفری ۲ می تواند پس از تشکیل جلسه پرونده را به دادسرا اعاده نماید و بالعکس عده ای معتقد بودند دادگاه کیفری یک هر وقت بخواهد می تواند پرونده را اعاده نماید؛ در حالیکه در دادگاه کیفری ۲ چنانچه دستور تشکیل جلسه داده شده دیگر دادگاه نمی تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد.

نظر هیئت عالی

اصل بر تبعیت دادسرا از دادگاه است؛ زیرا اصل صلاحیت مربوط به دادگاه است؛ صلاحیت دادسرا بالعرض می باشد؛ اما رعایت مهلت های مذکور در قانون برای دادگاه الزامی است. مع الوصف مفروض بر اعاده پرونده جهت انجام تحقیقات خارج از مهلت مرقوم در ماده ۳۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری کماکان اصل تبعیت حاکم و دادسرا حق استنکاف ندارد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید اینجا کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب: https://ehsannosouhi.ir/ehsanqSSX9
دیدگاه ها