نمایش نوار ابزار
آخرین مطالب
ارسال پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات پس از تشکیل جلسه رسیدگی

ارسال پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات پس از تشکیل جلسه رسیدگی

جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ :: ساعت ۰۲:۴۸ ب٫ظ

پرسش: آیا دادگاه های کیفری یک یا دو پس از تشکیل جلسه رسیدگی و حضور طرفین می توانند پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال نمایند؟ نظر اکثریت تبعیت دادسرا، از دادگاه یک اصل مسلم و غیرقابل خدشه است و تحقیقات مقدماتی پرونده همیشه با دادسرا است و محدود نمودن دادگاه به فرجه یک ماهه و قبل از تشکیل…

تاثیر اثبات رابطه نامشروع در ایجاد عسر و حرج زوجه

تاثیر اثبات رابطه نامشروع در ایجاد عسر و حرج زوجه

جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ :: ساعت ۱۰:۴۵ ق٫ظ

چکیده: صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود. تاریخ رای نهایی: 1391/06/29          شماره رای نهایی: 9109970222401154 رای بدوی در خصوص دادخواست خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسر خود آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش جهت…

شیوه مطالعه درس حقوق تجارت

شیوه مطالعه درس حقوق تجارت

شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ :: ساعت ۰۴:۰۶ ب٫ظ

شیوه مطالعه درس حقوق تجارت پیشینه قانون تجارت در ایران قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد…

قرار رد دادخواست مندرج در ماده ۵۶ قطعی است یا قابل اعتراض؟

قرار رد دادخواست مندرج در ماده ۵۶ قطعی است یا قابل اعتراض؟

سه شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ :: ساعت ۰۵:۴۰ ب٫ظ

قرار رد دادخواست مندرج در ماده 56 قطعی است یا قابل اعتراض؟ قرار رد دادخواست - به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی: ((هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر‌دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي‌كند، دادخواست رد مي‌شود)). سوال: آیا…